Prezydium SU

Samorząd Uczniowski

 

Przedstawiciele SU

w roku szkolnym 2016/2017

 

Smile Przewodnicząca – Natalia Nawotka kl. 3a

Smile Z-ca przewodnicz.- Zuzanna Bernacka kl. 3c

Smile Sekretarz – Wanessa Rokicińska kl. 3a

Smile Skarbnik – Tymoteusz Cierznikowski kl. 3b

Smile Rzecznik ds. uczniów – Jakub Piątkowski kl. 3c

Smile Aleksandra Szkodowska kl. 3a

---

Smile Członkowie: Julia Meyerholz kl. 2b

Smile Marek Jasiński kl. 2b

Smile Julia Mioduszewska kl. 3d

Smile Marcelina Cierach kl. 3f

Smile Filip Prusiński kl. 3f

 


 
Opiekunowie SU: Adriana Nowacka i Weronika Klimek