W służbie historii – projekt IPN – MEN

W służbie historii – projekt IPN – MEN

            Dnia 20 września br. w I LO w Bydgoszczy odbył się finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt.,, Polski wiek XX- losy narodu i państwa”, zorganizowany przez IPN i MEN.

Cykl ,, Między dwoma totalitaryzmami „ obejmował zagadnienia:

1. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego ,
2. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach elit w 1 –szym okresie okupacji,
3. Polacy i Żydzi w czasie II wojny św. ,
4. Okaleczony kraj . Polska po zakończeniu II wojny św. ,
5. Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w l. 1944-48,
6. Okupacja antypolska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

Warto podkreślić, że oprócz udziału w szkoleniach , nauczyciele musieli przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem otrzymanych materiałów , a efekty swojej pracy przesyłać do IPN.

Certyfikaty ukończenia szkolenia wręczyła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Wśród finalistów znalazła się nauczycielka historii z naszej szkoły Pani Jolanta Kowalczyk.

Warto dodać ,że szkolenie ukończyło tylko 3 nauczycieli z Grudziądza.