Konkurs gramatyczny z języka angielskiego dla uczniów klas trzecich

Konkurs gramatyczny z języka angielskiego dla uczniów klas trzecich.

            4 kwietnia, w naszym gimnazjum, odbyła się kolejna edycja konkursu gramatycznego z języka angielskiego dla uczniów klas trzecich. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu gramatycznego sprawdzającego m.in. znajomość czasów gramatycznych, stosowanie trybów warunkowych, strony biernej oraz mowy zależnej. Uczniowie rozwiązywali zadania z zakresu transformacji zdań, wielokrotnego wyboru, na zastosowanie właściwej formy oraz zadania z luką.

Głównym celem konkursu była powtórka materiału gramatycznego z całego etapu edukacyjnego oraz sprawdzenie umiejętności językowych uczniów z zakresu gramatyki, przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym. Organizatorami konkursu byli wszyscy nauczyciele języka angielskiego.

Wśród uczestników konkursu najlepszymi okazali się:

 Wiktoria Kasper 3e ? I miejsce
 Łukasz Kalbarczyk 3d ? II miejsce
 Jakub Radtke 3f ? III miejsce

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!