Międzyszkolny Konkurs Astronomiczny

Międzyszkolny Konkurs Astronomiczny

            W ramach Grudziądzkich Dni Kopernikowskich dnia 26 kwietnia 2017 r. w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego odbył się Międzyszkolny Konkurs Astronomiczny ,,Kosmos ? gdzie znajdziemy drugi dom??. Tematyka konkursu: ciała niebieskie w Układzie Słonecznym i poza nim a życie ziemskie (metody okrywania, badania obiektów, sposoby dotarcia do nich, kryteria wyboru obiektów, metody i sposoby tworzenia warunków do przetrwania i rozwoju życia na planecie lub księżycu). Każda szkoła mogła wystawić jeden lub dwa zespoły dwu ? trzyosobowe. Nie mogło tam zabraknąć naszych gimnazjalistów. Gimnazjum nr 7 reprezentowały dwie drużyny. Pierwszą drużynę stanowili uczniowie klas trzecich Marcin Putzkowski, Jakub Więckowski, Patryk Żuraw, druga drużyna - również reprezentanci klas trzecich Diana Szpejankowska, Wiktoria Kasper. Konkurs trzyetapowy. Wszystkie części odbyły się jednego dnia. W pierwszym etapie uczniowie (każdy indywidualnie) rozwiązywali pisemny test jednokrotnego wyboru, złożony z dwudziestu pytań. Wynik zespołu stanowił średnią liczbę punktów uzyskanych przez zawodników danego zespołu. Drugi etap polegał na wyszukaniu informacji na zadany temat. Suma punktów uzyskanych w pierwszym i drugim etapie, kwalifikowała zespół do etapu finałowego. W finale rywalizowało pięć najlepszych zespołów: Gimnazjum nr 2 Jankowice, Gimnazjum nr 3 z Grudziądza, Gimnazjum nr 2 z Grudziądza oraz dwie drużyny z Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu. Wszyscy finaliści odpowiadali jednocześnie na te same pytania. Zwyciężył zespół, który uzyskał największą liczbę punktów. Nasi gimnazjaliści czyli pierwsza drużyna Marcin, Jakub i Patryk zajęła drugie miejsce. Wygrała rywalizację drużyna Gimnazjum nr 2 z Jankowic, trzecie miejsce Gimnazjum nr 3, tuż za podium czyli 4 miejsce, druga drużyna Gimnazjum nr 7 (Diana i Wiktoria). Brawa dla Naszych ambitnych gimnazjalistów.