Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo
 

         W dniu 14 września 2017 roku odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami według niżej wymienionego harmonogramu:

  • godz. 16.30 – zebrania rodziców uczniów klas pierwszych.

  • godz. 16.30 – zebrania rodziców uczniów klas: czwartej, piątej i siódmej rozpoczynamy od spotkania poświęconego omówieniu zagadnień związanych z dziennikiem elektronicznym i programem nauczania wychowania do życia w rodzinie, które odbędzie się w sali gimnastycznej. Następnie wychowawcy klas przeprowadzą swoje zebrania.

  • godz. 17.30 – zebrania rodziców uczniów klas drugich rozpoczynamy od spotkania informacyjnego na temat projektu edukacyjnego, które odbędzie się w sali gimnastycznej. Następnie wychowawcy klas przeprowadzą swoje zebrania.

  • godz. 18.30 – przekazanie rodzicom uczniów klas trzecich informacji dotyczących egzaminu gimnazjalnego - spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej. Następnie wychowawcy klas przeprowadzą swoje zebrania.

Serdecznie zapraszam
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8
Marek Szymkowicz