Ogłoszenia Dyrektora

Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018
 
        Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 4 września 2017 roku:
  • Klasy III gimnazjum - 8.30
  • Klasy II gimnazjum - 10.00
  • Klasy I, IV, V i VII szkoły podstawowej - 11.00

Informacja o rekrutacji do klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2017-2018

Informacja o rekrutacji do klas sportowych
Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2017-2018


            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 (obecnego Gimnazjum nr 7) w Grudziądzu informuje, że szkoła prowadzi nabór (na rok szkolny 2017/2018) do oddziałów sportowych niżej wymienionych klas:

 IV – w piłce nożnej chłopców, lekkiej atletyce i judo,
 V – w piłce nożnej chłopców i lekkiej atletyce,
 VII – w piłce nożnej chłopców i lekkiej atletyce.

 ZASADY PRZYJĘCIA DO KLAS SPORTOWYCH
  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ
  ZGODA RODZICA NA UCZĘSZCZANIE JEGO DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ
  ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ JEGO DZIECKA W PRÓBIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS SPORTOWYCH

Wszystkie dzieci i młodzież zainteresowane rozwojem swoich sportowych talentów, w połączeniu z oferowanym przez nas wysokim poziomem nauczania, realizowanym w miłej i przyjaznej atmosferze oraz przy współpracy GKS „Olimpia” w Grudziądzu, zapraszamy do naszej sportowej szkoły.

Zapraszamy!!! 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 (obecnego Gimnazjum nr 7)
ul. Mikołaja z Ryńska 6
w godz. od 8.00 do 15.30

Informacja o rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej nr 8.docx

Informacja o rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej nr 8

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 (obecnego Gimnazjum nr 7) w Grudziądzu informuje, że w dniach od 10 – 24 kwietnia 2017 r. prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2010, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2017/2018

  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I (doc)
 OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA (doc)
 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I (pdf)
 OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA (pdf)

W postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, które przeprowadzone zostanie od 25.04 do 10.05.2017 r., bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

    zamieszkanie kandydata na terenie gminy – miasto Grudziądz – 10 pkt
    rodzeństwo kandydata uczęszcza do SP 8 (obecnego Gimnazjum nr 7) – 5 pkt
    w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 pkt
    ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 3 pkt

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SP (spoza obwodu szkoły) (doc)
 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SP (spoza obwodu szkoły) (pdf)
 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Zapraszamy 

Zapisu należy dokonać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 (obecnego Gimnazjum nr 7)
ul. Mikołaja z Ryńska 6
w godz. od 8.00 do 15.30

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne

            W dniach 13-15 marca 2017r. odbywać się będą Rekolekcje Wielkopostne. Uczniowie w wymienionych dniach przychodzą do szkoły na godz. 8.30. Młodzież pod opieką nauczycieli przechodzi do kościoła i wraca z opiekunami klas na teren szkoły około godz. 10.30, skąd udaje się do domu.

Nabór na stanowisko „Animatora Sportu”

Nabór na stanowisko „Animatora Sportu”

 

Dyrektor Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu ogłasza nabór na stanowisko:
Animator Sportu na boiskach wielofunkcyjnych wybudowanych w ramach programu rządowego „Moje Boisko Orlik 2012" mieszczących się w kompleksie Stadionu Centralnego im. Br. Malinowskiego w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego 14

 Więcej informacji w załączniku.

Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo
 

         W dniu 16 listopada 2017 roku odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami według niżej wymienionego harmonogramu:

  • godz. 16.30 – zebrania rodziców uczniów klas pierwszych rozpoczniemy od spotkania          z logopedą podczas którego omówione zostanie zagadnienie dotyczące wpływu zaburzeń mowy na karierę szkolną dziecka. Spotkanie odbędzie się w sali nr 13. Następnie wychowawcy klas przeprowadzą swoje zebrania.

  • godz. 16.30 – zebrania rodziców uczniów klas: czwartej i piątej.

  • godz. 16.30 – zebrania rodziców uczniów klas drugich gimnazjalnych i klasy siódmej rozpoczniemy od spotkania z psychologiem, które odbędzie się w sali gimnastycznej. Następnie wychowawcy klas przeprowadzą swoje zebrania.

  • godz. 17.30 – zebrania rodziców uczniów klas trzecich gimnazjalnych rozpoczniemy od spotkania z psychologiem, które odbędzie się w sali gimnastycznej. Następnie wychowawcy klas przeprowadzą swoje zebrania.

Serdecznie zapraszam
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8
Marek Szymkowicz