Spotkanie projektowe uczniów w ramach programu Erasmus+ (Grudziądz)

Spotkanie projektowe uczniów
w ramach programu Erasmus+

            W dniach 02-06 października w Szkole Podstawowej nr 8 odbywać się będzie spotkanie projektowe uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie Erasmus +. 

W poniedziałek 2 października o godzinie 9.00 spotkaliśmy się podczas oficjalnego rozpoczęcia wymiany międzynarodowej, podczas której Dyrektor Szkoły Pan Marek Szymkowicz oraz Pani wicedyrektor Marzena Stefaniak-Holz powitali uczniów i nauczycieli z Rumunii. Po poczęstunku uczestnicy spotkania zwiedzali szkołę oraz miasto. W następnych dniach odbędą się spotkania projektowe, w trakcie których  będziemy realizować zadania zaplanowane podczas spotkania nauczycieli w Rumunii, które odbyło się na początku września.

Wkrótce kolejne doniesienia z wymiany!!!