Giełda zawodów 2017

Giełda zawodów

            Dnia 7 czerwca 2017 r. o godzinie 13.30 młodzież klas trzecich oraz drugich naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym pod hasłem ?Giełda zawodów?, którego celem była aktywizacja młodzieży do wyboru szkoły
oraz przyszłego zawodu, a także upowszechnienie wiedzy na temat zawodów atrakcyjnych na rynku pracy. Spotkanie poprowadziły uczennice klasy 3b Kamila Krywalska oraz Małgorzata Kruczkowska. Wykonywane zawody zaprezentowali gimnazjalistom lekarz Pani Aleksandra Gurbin oraz funkcjonariusz policji Pan Sylwester Lewandowski. W spotkaniu wzięły również udział uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych, które wykorzystując prezentację multimedialną przedstawiły młodzieży zawody technika logisty, technika ekonomisty oraz technika handlowca. Dzięki prelekcjom, młodzież miała możliwość zdobycia dodatkowych informacji o zawodach, w tym możliwościach zatrudnienia i awansu. Była to również okazja do konfrontacji własnych wyobrażeń z realiami danej pracy.

Organizatorzy :
Dorota Korzeniewska Tomasz Węgielewski